Program szkolenia

Szkolenie I: Projektowanie obwodów drukowanych z wykorzystaniem oprogramowania Altium Designer ® - podstawy

  Tematyka szkolenia:
 1. Wprowadzenie do techniki projektowania obwodów drukowanych
  • typy i budowa płytek drukowanych,
  • obwody jedno, dwu i wielowarstwowe,
  • dobór elementów,
  • szerokość ścieżek,
  • problemy termiczne,
  • prowadzenie zasilania,
  • reguły mechaniczne,
  • obudowy,
  • przygotowanie produkcji,
 2. Kolejne etapy projektowania obwodu drukowanego
  • Edycja schematu
   • atrybuty elementów,
   • środowisko edytora,
   • reguły projektowe,
   • biblioteki,
   • raporty,
   • błędy,
   • kompilacja.
  • Edycja PCB
   • środowisko edytora,
   • opcje projektowe,
   • właściwości elementów,
   • biblioteki,
   • wspomaganie rozmieszczenia elementów - AUTO_PLACE,
   • wspomaganie rysowania ścieżek - AUTO_ROUTE,
   • INTERACTIVE_ROUTE, mechanizmy wykrywania błędów i zapobieganie ich powstawania,
   • raporty, przygotowanie produkcji,
   • omówienie kolejnych etapów profesjonalnej produkcji obwodów drukowanych.
 3. Podstawy symulacji obwodów oraz aspekty związane z projektowaniem obudowy (opcjonalnie).

Szczegóły w pliku: Plan szkolenia

Strona zaktualizowana: 26.05.2018