Propozycja cyklu spotkań
O rozpoczęciu szkolenia powiadamiamy telefonicznie z tygodniowym wyprzedzeniem. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu. O rozpoczęciu szkolenia decyduje zgłoszenie się minimum 10 osób zainteresowanych szkoleniem.
Czas trwania
Program szkolenia jest realizowany w ciągu 24 godzin lekcyjnych i może być rozłożony na cztery lub pięć spotkań w ciągu tygodnia(jedno lub kilka spotkań w tygodniu), w godzinach od 9.00 do 21.00 (możliwa jest również organizacja zajęć w soboty i niedziele)
Nie gwarantujemy zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania szkolenia.

Szczegóły w pliku: Plan szkolenia

Strona zaktualizowana: 26.05.2018